Kontingent

Kontingentsatser for 2023


På årets generalforsamling blev der besluttet følgende kontingentsatser:

Senior + padel (fra 26 år): kr. 625 + 300

Junior og ungdom + Padel (til og med det år man fylder 25): kr. 375 + 300

Ægtepar + padel: kr. 1075 + 600

Familie + padel (personer på samme adresse): kr. 1300 + 900

Gæst (DK-adresse uden for 64xx): kr. 375

Passivt medlemsskab: kr. 200

Medlem af netværksklub: halvt kontingent

 

OBS: 50% rabat for Familie, Ægtepar, Senior og Junior/ungdom fra 15/7 til udgangen af udendørssæsonen, dvs. ultimo oktober.


Ved spørgsmål kontakt klubbens kasserer Finn Petersen. (se kontakt nedenfor)

Kontingentbetaling

Kontingent bedes betalt til vores konto i
Danske Bank 1551-3189481 

IBAN kontonummer:  DK9530000003189481

Dit kontingent kan nu også

betales med MobilePay

Nr.   66913