Generalforsamling

Den årlige generalforsamling 2017, - samt referater fra møderne.

 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 • Formand           -  Bo Nicolai              ( 2år)

 • Næst formand -  Eigil Hansen           ( 2år)

 • Kaserer           -   Finn Petersen        ( 2år)
 • Sekretær       -   Michael Lass          ( ?år)
 • Medlem           -   Jonathan Knudsen ( 1år )

 

 

Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 • Kasper Neesgaard          ( 1. suppleant )

 • Kenneth                          ( 2. suppleant)

 

Valg af revisor og revisorsuppleant.

 • Jens Fisker                 ( genvalgt )

 • Niels Arne Jørgensen  ( genvalgt )

 

Helt basic fremgangsmåde ved generalforsamling.

 

NTK – Generalforsamling

   

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalgene
 4. Regnskab forelægges
 5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for den kommende
  sæson
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt