Generalforsamling

Den årlige generalforsamling 2022 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

 • Formand - Bo Nicolai (På valg 2024) 

 • Næstformand - Kennet Pedersen (På valg 2024)

 • Kasserer - Finn Petersen (På valg 2024)

 • Sekretær  - Michael Lass (På valg 2023)

 • Medlem -  Jette Roesgård (På valg 2023)


Valg af suppleanter til bestyrelsen

 • 1. Suppleant - Kamma Jørgensen (På valg 2023)

 • 2. Suppleant - Mark Nielsen (På valg 2023)

 

Valg af revisor og revisorsuppleant

 • Revisor - Jens Fisker (På valg 2023)

 • Revisorsuppleant - Niels Arne Jørgensen (På valg 2023)

 

 

 

 

 

Fremgangsmåde ved Generalforsamling

 

NTK – Generalforsamling

   

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalgene
 4. Regnskab forelægges
 5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for den kommende
  sæson
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt