Generalforsamling

Den årlige generalforsamling 2020

 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

 • Formand - Bo Nicolai (På valg 2022)

 • Næstformand - Kennet Pedersen (På valg 2022) 

 • Kasserer - Finn Petersen (På valg 2022)

 • Sekretær  - Michael Lass (På valg 2021)
 • Medlem -  Jonathan Knudsen (På valg 2021)

 

 

Valg af suppleanter til bestyrelsen

 • 1. Suppleant - Jette Roesgård (På valg 2021)

 • 2. Suppleant - Camma Jørgensen (På valg 2021)

 

Valg af revisor og revisorsuppleant

 • Revisor - Jens Fisker (På valg 2021)

 • Revisorsuppleant - Niels Arne Jørgensen (På valg 2021)

 

Fremgangsmåde ved Generalforsamling

 

NTK – Generalforsamling

   

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalgene
 4. Regnskab forelægges
 5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for den kommende
  sæson
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt